Table of Contents, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


X

 • X (letter - ) littera x (iks)
 • X-AXIS abscissa
 • X-RAY n radio X, radio Roentgen; v *radiographar
 • X-RAY-PHOTOGRAPH radiographo
 • X-RAY-PHOTOGRAPHY radiographia
 • XEBEC (small boat) *xebec
 • XENOPHILE (fond of things foreign) *xenophilo
 • XENOPHILIA *xenohilia
 • XENOPHOBIA xenophobia
 • XENOPHOBIC *xenophobic
 • XEROX v copiar per *xerox, *xerographar; (copying by - ) *xerographia
 • XEROX-COPY copia per *xerox
 • XMAS natal, noel
 • XXX-AS-YYY (white as snow, etc.) tanto xxx como yyy
 • XXX-KILOMETRES- a xxx kilometros
 • XYLOPHONE xylophono