UMI  Är du intresserad av kommunikation över språkgränserna i Europa, Nord- och Sydamerika, Australien eller stora delar av Afrika?

Tycker du det är svårt att lära dig språk, fastän det inte är något fel på viljan?

Tycker du språk i största allmänhet är intressant?

Lär dig Interlingua - det moderna verktyget för internationell kommunikation!

Interlingua är:

Europa Alleuropeiskt.
Det kan man påstå därför att språket bygger på det gemensamma ordförrådet i italienska, spanska/portugisiska, franska, och de främmande orden i engelska, tyska och ryska.
Scientia Vetenskapligt.
Interlingua är resultatet av ett omfattande samarbete mellan europeiska och amerikanska språkvetare. De använde en speciell metod för att ta fram det det internationella ordförråd som är gemensamt de större språken i Europa.
Natura Naturligt.
Ingen del av Interlingua är konstgjord eller påhittad. Alla egenskaper baseras på åtminstone tre europeiska språk. Interlingua: enkelhet utan konstgjordhet!
Conversation Praktiskt.
Faktum är att miljoner människor förstår text på interlingua första gången de ser den (a prime vista), fast de aldrig har hört talas om och än mindre studerat interlingua förut. Särskilt lätt att förstå interlingua har de som talar romanska språk, som ju har sitt ursprung i latinet.. Därför är det idealiskt att kunna tala interlingua på resor i Sydeuropa eller andra länder där man förstår italienska, spanska och portugisiska.
Facile Lätt.
Grammatiken i interlingua är enhetlig och lätt för svensktalande. Uttalet följer enkla och bestämda regler. Den som lär sig interlingua slipper alla dessa oändliga listor med undantag som man måste lära sig i ”vanliga” språk.... Det är kort sagt rena nöjet att lära sig interlingua.
Libros Pedagogiskt.
Interlingua är som en specialkurs i främmande eller lärda ord som vi till och med hittar i svenskan. Börjar du med interlingua så är det en bra grund för fortsatta språkstudier!
Bandieras Neutralt.
Det är ingen speciell kultur eller något speciellt folk som äger interlingua och det finns inga infödda talare som kan utnyttja fördelen av att tala sitt eget språk med dig, när ni båda talar interlingua. Tala helt enkelt interlingua och gör slut på språkdiskrimineringen!
Ponte antique "Modernt latin".
Största delen av det internationella ordförrrådet härstammar från latinet och grekiskan. De standardiseras efter vissa regler när de tas in i interlingua. Resultatet är ett enkelt, elegant och praktiskt ”modernt latin”.
Musica Roande.
Med Interlingua träffar du en växande skara intelligenta och originella människor. Våra konferenser ger oförglömliga minnen. Kom och roa dig med oss! Du är mycket välkommen!

Version breve

INTERLINGUA är ett resultat av ett stort samarbete mellan europeiska och amerikanska lingvister. Interlingua bygger på latinska, grekiska och andra internationella ord från följande språk: italienska, spanska/portugisiska, franska, engelska, tyska och ryska. Interlinguas grammatik är mycket regelbunden och lätt att lära sig. Uttalet är regelbundet och kontinentalt europeiskt.


InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua