UMI  Zaujímate sa o medzinárodnú komunikáciu v Európe, Severnej a Južnej Amerike, Austrálii, či v značnej časti Afriky?

Chcete sa naučiť jazyk, ale myslíte si že je to veľmi ťažké?

Zaujímate sa o jazyky ako také?

Pouvažujte o alebo sa aj naučte jazyk INTERLINGUA - moderný nástroj pre medzinárodnú komunikáciu!

Interlingua je:

Europa Pan-Európska.
Interlingua používa slová čerpané z nasledujúcich európskych jazykov: taliančina, francúzština, španielčina/portugalčina, angličtina, nemčina a ruština.
Scientia Vedecká.
Interlingua je výsledkom rozsiahlej spolupráce európskych a amerických jazykovedcov (lingvistov). Títo metodicky vybrali spoločný prienik slovnej zásoby hlavných jazykov Európy.
Natura Prirodzená.
Žiaden aspekt Interlingvy nie je umelý alebo vymyslený. Každá význačná črta je obsiahnutá aspoň v troch pôvodných európskych jazykoch. Interlingua: zjednodušenie, ale bez neprirodzenosti.
Conversation Praktická.
Milióny ľudí pochopia Interlingvu "na prvý pohľad". Najmä tí ktorí hovoria niektorým z románskych jazykov pochopia Interlingvu okamžite a takmer bez námahy. Ideálna pre cestovanie!
Facile Ľahká.
Gramatika Interlingvy je veľmi pravidelná, slová sa vyslovujú podľa striktných a jednoduchých pravidiel. V Interlingve nie sú žiadne siahodlhé zoznamy výnimiek a nepravidelností – učiť sa Interlingvu je v porovnaní s inými jazykmi zábava!
Libros Náučná.
V Interlingve takmer automaticky budete vedieť mnoho „cudzích“ alebo „prevzatých“ slov, ktoré sa vyskytujú vo vašom rodnom jazyku. Interlingua je ideálny základ pre výučbu ďalších jazykov.
Bandieras Neutrálna.
Interlingua nie je majetkom jednej kultúry alebo národa. Nikto z nej nezískava nespravodlivú výhodu pred inými. Hovorme Interlingvou a skončme s nezmyselnou jazykovou diskrimináciou.
Ponte antique "Moderná latinčina".
Väčšina medzinárodných slov sú latinského alebo gréckeho pôvodu. V Interlingve sú tieto medzinárodné slová použité v najpôvodnejšej a najštandardnejšej podobe. Výsledkom je „moderná latinčina“, medzinárodná a zjednodušená, elegantná a praktická.
Musica Zábavná.
S Interlingvou sa zaradíte do rastúcej komunity inteligentných a originálnych ľudí. Naše konferencie sú nezabudnuteľným zážitkom. Pridajte sa a zabávajte sa s nami! Tešíme sa na vás a vítame vás!

Version breve / Skrátená verzia

IINTERLINGUA je medzinárodný jazyk, ktorý je výsledkom rozsiahlej spolupráce jazykovedcov z Európy a Ameriky. Slovná zásoba Interlingvy je založené na medzinárodných slovách, pochádzajúcich z latinčiny, gréčtiny a ďalších jazykov, a existujúcich v taliančine, francúzštine, španielčine/portugalčine, angličtine, nemčine a ruštine. Gramatika Interlingvy je jednoduchá a ľahká. Výslovnosť je pravidelná a bežne zaužívaná v kontinentálnej Európe.

Pre ďalšie informácie, kliknite tu!


InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua