UMI  Aveţi interes pentru comunicare internaţională în Europa, America de Nord şi de Sud, Australia ori mari porţiuni din Africa?

Vreţi să învăţaţi o limbă şi credeţi că e prea grea?

Găsiţi, în general, că limbile străine sunt interesante?

Atunci luaţi în considerare Interlingua, instrumentul modern de comunicare internaţională!

Interlingua este:

Europa Pan-europeană.
Interlingua utilizează cuvinte extrase din italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză, germană şi rusă.
Scientia Ştiinţifică.
Interlingua reprezintă rezultatul unei cooperări de amploare între lingvişti şi filologi europeni şi americani, care au selectat metodic vocabularul internaţional şi comun din principalele limbi europene.
Natura Naturală.
Interlingua nu are componente artificiale sau inventate. Orice trăsătură a sa se sprijină pe cel puţin trei limbi europene. Interlingua — iată exemplu de simplitate fără artificialitate!
Conversation Practică.
Milioane de oameni înţeleg Interlingua "la prima vedere". În mod deosebit vorbitorii de limbi neolatine pricep Interlingua imediat, şi aproape fără efort. Şi atunci ce e mai potrivit pentru călătoriile tale?
Facile Uşoară.
Gramatica Interlingua este uniformă, iar pronunţarea cuvintelor se conduce după reguli stricte şi simple. În Interlingua am scăpat de fel de fel de liste de excepţii... E plăcut să ’nveţi Interlingua!
Libros Pedagogică.
Cu Interlingua, înveţi şi în limba ta maternă, aproape de la sine, o mulţime de cuvinte "străine" sau "savante". Interlingua constituie baza ideală pentru studiile tale lingvistice de mai târziu!
Bandieras Neutră.
Interlingua nu e proprietatea unei singure culturi ori a unui singur popor. Niciun vorbitor nativ nu va avea vreun avantaj nemeritat. Folosind Interlingua pui capăt discriminării lingvistice.
Ponte antique "Latina modernă".
Majoritatea cuvintelor internaţionale e de origine latină sau greacă. În Interlingua aceste cuvinte internaţionale iau forme de prototip, fiind standardizate. Rezultatul este o "latină modernă", internaţională şi simplificată, elegantă şi… practică.
Musica Plină de divertisment.
Prin Interlingua întâlneşti o comunitate în plin avânt, formată din persoane inteligente şi originale. Conferinţele noastre sunt experienţe de neuitat. Vino şi destinde-te cu noi! Eşti binevenit!

Versiunea scurtă

INTERLINGUA este rezultatul unei cooperări majore între lingvişti europeni şi americani. Interlingua foloseşte multe vocabule latine, dar şi cuvinte internaţionale din italiană, spaniolă, portugheză, franceză, engleză, germană şi rusă. Gramatica Interlingua e uniformă şi foarte uşoară. Pronunţarea cuvintelor urmează reguli stricte şi simple.


InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua