UMI  Jesteś zainteresowany kontaktami międzynarodowymi w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Australii czy w większej części Afryki?

Chcesz nauczyć się języka obcego, ale myślisz, że może to być zbyt trudne?

Interesujesz sie generalnie językami?

W takim razie weź pod uwagę język Interlingua – nowoczesny instrument międzynarodowej komunikacji językowej.

Język Interlingua jest:

Europa Paneuropejski.
Interlingua używa słów wyekstrahowanych z następujących języków: włoski, hiszpański/portugalski, francuski, angielski, niemiecki i rosyjski.
Scientia Naukowy.
Interlingua jest wynikiem szeroko zakrojonej współpracy europejskich i amerykańskich lingwistów i filologów, którzy w sposób metodyczny wybierali słownictwo międzynarodowe wspólne dla głównych języków Europy.
Natura Naturalny.
Język Interlingua nie jest w żadnym aspekcie sztuczny ani wymyślony. Każda cecha charakterystyczna jest oparta na co najmniej trzech językach o pochodzeniu europejskim. Interlingua to prostota bez sztuczności!
Conversation Praktyczny.
Miliony ludzi rozumieją język Interlingua "a prime vista”, bez uprzedniej nauki. Szczególnie osoby używające języków romańskich rozumieją język Interlingua natychmiast i prawie bez wysiłku. Jest on idealny w podróży!
Facile Łatwy.
Gramatyka języka Interlingua jest bardzo ujednolicona, a wymowa opiera się na ścisłych i prostych zasadach. W języku Interlingua nie ma niekończących się list wyjątków i nieregularności ... Nauka języka Interlingua jest przyjemnością!
Libros Kształcący.
Poznając język Interlingua, uczysz się nieomal automatycznie wielu "obcych" czy "naukowych" słów w twoim języku ojczystym. Interlingua jest idealną podstawą do dalszej nauki języków obcych.
Bandieras Neutralny.
Interlingua nie jest własnością jednego kręgu kulturowego czy narodu. Żadna osoba nie ma zatem nieusprawiedliwionej przewagi nad rozmówcami, Używajmy języka Interlingua i połóżmy kres dyskryminacji językowej.
Ponte antique "Współczesną Łaciną".
Większość słów międzynarodowych wywodzi się z łaciny lub greki. W języku Interlingua te międzynarodowe słowa przybierają formę prototypową i znormalizowaną. Wynikiem jest "współczesna łacina", międzynarodowa i uproszczona, elegancka i praktyczna.
Musica Rozrywką.
Dzięki językowi Interlingua możesz poznać rosnącą społeczność międzynarodową jej użytkowników -pełną osób inteligentnych i nietuzinkowych. Nasze konferencje są niezapomnianymi przeżyciami. Przyjedź i baw się razem z nami! Zapraszamy!

Version breve / Wersja krótka

INTERLINGUA jest językiem międzynarodowym, który powstał w wyniku szerokiej współpracy językoznawców z Europy i Ameryki. Słownictwo języka Interlingua opiera się na słownictwie międzynarodowym wywodzącym się z łaciny i greki, i istniejącym w języku włoskim, francuskim, hiszpańskim/portugalskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Gramatyka języka Interlingua jest łatwa i prosta. Wymowa jest regularna i europejska.


InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua