UMI  Er du interessert i internasjonal kommunikasjon i Europa, Nord og syd Amerika, Australia, eller store deler av Afrika?

Ønsker du å lære et språk, men tenker at det er for vanskelig?

Synes du generelt at språk er interessante?

Se på/lær Interlingua, et moderne redskap for internasjonal kommunikasjon.

Interlingua er:

Europa Paneuropeisk.
Interlingua benytter ord hentet fra de følgende språk: italiensk, spansk / portugisisk, fransk, engelsk, tysk og russisk.
Scientia Vitenskapelig.
Interlingua er resultatet av et stort samarbeid av europeiske og amerikanske lingvister og filologer. De har metodisk valgt ut ord fra det internasjonale vokabularet som er felles for de europeiske hovedspråkene.
Natura Naturlig.
Ikke noe aspekt av Interlingua er kunstig eller påfunn. Alle karakteristikker er basert på minst tre språk av europeisk opprinnelse. Interlingua: Forenkling uten kunstighet!
Conversation Praktisk.
Millioner forstår Interlingua "ved første blikk". Spesielt de som taler nylatinske språk forstår Interlingua øyeblikkelig, og nesten uten anstrengelser. Det er ideelt for reisene dine!
Facile Enkelt.
Grammatikken i Interlingua er svært regelmessig, og uttalen av ord følger faste og enkle regler. Med Interlingua er det ingen endeløse lister med unntak og uregelmessigheter … å lære Interlingua er en glede.
Libros Pedagogisk.
Med Interlingua lærer du nesten automatisk mange av fremmedordene og de "fornemme" uttrykkene i ditt eget morsmål. Interlingua er det ideelle grunnlaget for dine studier av andre språk.
Bandieras Nøytralt.
Interlingua er ikke eiendommen til en enkelt kultur eller folk. Ingen innfødt taler har noen urettmessig fordel. Snakk Interlingua og gjør ende på språklig diskriminering.
Ponte antique "Moderne latin".
Majoriteten av alle internasjonale ord er av latinsk eller gresk opprinnelse. På Interlingua tar disse ordene prototypiske og standardiserte former. Resultatet er en "moderne latin", internasjonal og forenklet, elegant og praktisk.
Musica Underholdende.
Med Interlingua møter du et voksende miljø fullt av intelligente og originale personer. Våre konferanser er uforglemmelige opplevelser. Kom og hygg deg sammen med oss! Du er hjertelig velkommen!

Version breve

INTERLINGUA er et internasjonalt språk som ble resultatet av et omfattende samarbeid av lingvister fra Europa og Amerika. Ordene i Interlingua er basert på internasjonale ord fra latin, gresk og fra andre språk som italiensk, fransk, spansk/portugisisk, engelsk, tysk og russisk. Grammatikken i Interlingua er enkel og grei. Uttalen er regulær og europeisk kontinental.


InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua