UMI Ar šādu darbu saistītā saziņa, protams, arī ir starptautiska. Tāpēc vēlamies iepazīstināt ar interlingvu – dabisku un dzīvu valodu, kas ir arī mūsdienīgs starptautiskās saziņas instruments.

Lūdzu, veltiet pāris minūtes, lai iepazītos ar to un tās pavērtajām iespējām pārrobežu saziņā.

Interlingua ir:

Europa Visas Eiropas valoda:
Interlingvā ir izmantoti vārdi no itāļu, spāņu, portugāļu, franču, angļu, vācu un krievu valodas.
Scientia Zinātniska:
Interlingva radusies lieliskā sadarbībā starp Eiropas un Amerikas valodniekiem un filologiem, kuri ir metodiski apkopojuši starptautiskus vārdus, kas ir kopīgi lielākajām Eiropas valodām.
Natura Dabiska:
Neviens interlingvas aspekts nav mākslīgs vai izgudrots — visas tās iezīmes izriet no vismaz trim Eiropas valodām; interlingva ir vienkāršota, bet ne mākslīga valoda.
Conversation Praktiska:
Miljoniem cilvēku saprot interlingvu jau “no pirmā acu uzmetiena”; īpaši viegla interlingva šķiet romāņu valodu runātājiem, kas to saprot uzreiz un gandrīz bez piepūles; tā lieliski noder ceļojumos un starptautiskajā saziņā.
Facile Viegla:
Interlingvas gramatika ir viendabīga un izruna atbilst vienkāršiem un stingriem noteikumiem, interlingvā nav garumgaru sarakstu ar izņēmumiem un neregulāriem vārdiem — tās apguve ir īsts baudījums.
Libros Pedagoģiska:
Apguvis interlingvu, Jūs gandrīz automātiski izpratīsit daudzus no svešvārdiem, kas sastopami Jūsu dzimtajā valodā; interlingva ir lielisks pamats turpmākām lingvistikas studijām.
Bandieras Neitrāla:
Interlingva nepieder vienai atsevišķai kultūrai vai tautai — tai nav dzimtās valodas runātāju, kam būtu lielāka priekšrocība nekā citiem, visi interlingvas runātāji ir vienlīdzīgi.
Ponte antique “Mūsdienu latīņu valoda”:
Vairums starptautisko vārdu ir cēlušies no latīņu vai grieķu valodas; interlingvā šiem vārdiem ir piešķirta prototipiska un standartizēta forma, kā rezultātā ir iegūta starptautiska, vienkāršota, eleganta un praktiska “mūsdienu latīņu valoda”.
Musica Aizraujoša:
Interlingva Jūs ievedīs augošā kopienā, kur sastapsit daudzus inteliģentus un oriģinālus cilvēkus. Te piedzīvosit neaizmirstamus un jautrus brīžus. Laipni lūdzam!

InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua