INTERLINGUA

UMI אתה מעוניין במגעים בינלאומיים באירופה, אמריקה הצפונית והדרומית, אוסטרליה או בחלק גדול של אפריקה?

אתה מתעניין באפן כללי בלימוד שפה זרה?

אם זה המצב אז בחר שפה

Interlingua - כלי חדשני לתקשורת בין אנשים.

Europa פאן אירופאי
Interlingua משתמשת במילים הלקוחות מהשפות: איטלקית, ספרדית/פורטוגזית, צרפתית, אנגלית, גרמנית ורוסית.
Scientia מדעי
Interlingua היא פרי של שיתוף פעולה נרחב בין מומחי לשון אירופאים ואמריקאים, אשר בחרו בשיטתיות אוצר מילים בינלאומיות משותפות לשפות עיקריות באירופה.
Natura ‫טבעי
ב-Interlinqua אין שום היבט מלאכותי או מומצא. כל מאפיין שלה מבוסס על שלוש שפות אירופיות לפחות. Interlinqua היא פשטות לשמה.
Conversation ‬מעשי
מיליוני אנשים מבינים את Interlinqua "ממבט ראשון". במיוחד אנשים המדברים שפות רומיות מבינים את Interlinqua מיד וכמעט ללא מאמץ.
Facile קל
הדקדוק של Interlingua מאוד אחיד, והגייתה מתבססת על כללים פשוטים ומדויקים. ב-Interlingua אין רשימות אינסופיות של יוצאים מהכלל או חריגים. לימוד שפת Interlingua הוא הנאה מתמשכת!
Libros חינוכי
עם Interlingua אתה לומד כמעט באופן אוטומטי המון מילים "זרות" או "מדעיות" בשפה שלך. Interlingua היא בסיס אידיאלי ללימוד נוסף של שפות זרות.
Bandieras נייטרלי
Interlingua אינה קניין של תרבות אחת או עם מסוים. לשום דובר שפה מסוימת אין יתרון לא-הוגן. דבר ב- Interlinguaועצור את אפליית השפות.
Ponte antique לטינית מודרנית
רוב המילים הבינלאומיות באות מלטינית או יוונית. ב-Interlingua מילים בינלאומיות אלו מקבלות צורה סטנדרטית מנורמלת. התוצאה היא " לטינית מודרנית", בינלאומית, מפושטת, אלגנטית ופרקטית.
Musica בילוי
הודות לשפת Interlingua אתה יכול להכיר קהילה בינלאומית מתרחבת, אינטליגנטית ומגוונת. הכנסים שלנו הם חוויות בלתי נשכחות. בואו, תבלו אתנו.

בקצרה

‫‪ Interlingua‬היא שפה בינלאומית, תוצאה של שיתוף פעולה נרחב של מומחי לשון‬ ‫מאירופה ואמריקה. המילים של ‪ Interlingua‬מבוססות על מילים בינלאומיות בלטינית, יוונית‬ ‫ושפות אחרות. הקיימות גם באיטלקית, בצרפתית, בספרדית/פורטוגזית, באנגלית, בגרמנית‬ ‫וברוסית. הדקדוק של ‪ Interlingua‬הוא פשוט וקל. ההגייה אירופית-יבשתית רגילה.‬


InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua