UMI  Vel oo goaill taitnys ayns corys eddyrashoonagh ’syn Oarpey, ayns Americkey Twoaie as Jiass, ’syn Austrail ny ayns ardjyn mooarey yn Affrick?

Bailt çhengey y ynsaghey, agh er-lhiat dy beagh shen ro ghoillee?

Vel anaase ayd er çhengaghyn joarree?

Smooinee er as ynsee Interlingua, saase noa-emshiragh son corys eddyrashoonagh!

Ta Interlingua:

Europa Pan-Oarpagh.
Ta Interlingua jannoo ymmyd jeh focklyn er nyn n’ghoaill veih ny çhengaghyn shoh: Idaalish, Spaainish/Portingaalish, Frangish, Baarle, Germaanish, as Rooshish.
Scientia Skeeandagh.
Ta Interlingua mess yn cho-obbyr liauyr jeant ec çhengeyryn Oarpagh as Americkaanagh. Er aght oardrailagh hayrn ad magh tasht-focklyn eddyrashoonagh va ry-gheddyn ayns ny çhengaghyn Oarpagh smoo trome-chooishagh.
Natura Dooghyssagh.
Cha nel nhee erbee ayns Interlingua ta ellynagh ny er ny chroo. Ta gagh tro ry-gheddyn ayns tree çhengaghyn ec y chooid sloo as bunneydys Oarpagh oc. Interlingua = çhengey aashagh gyn conrieughys erbee!
Conversation Ymmydoil.
Foddee millioonyn dy ’leih toiggal Interlingua yn chied cheayrt t’ad dy fakin. T’ee er ny toiggal er-lheh lioroosyn ta loayrt glaraghyn Ladjinagh bunnys gyn eab y yannoo. T’ee erskyn leagh tra t’ou troailt hoal!
Facile Aashagh.
Ta grammeydys Interlingua feer reiltagh, as ta’n fockley-magh reaghit rere reillyn çhionn as aashagh. Cha nel rollaghyn liaurey dy chummaghyn er-lheh as anreiltagh ayns Interlingua. Yiow taitnys gynsaghey ee!
Libros Cur Ynsagh.
Lesh Interlingua t’ou gynsaghey, bunnys gyn streeu, ymmodee focklyn joarree ny ardscoillaragh ayns dty hengey ghooie hene. Ta Interlingua ny vun slane-jeant son jannoo studeyrys er glaraghyn elley.
Bandieras Neulhiantynagh.
Cha nel Interlingua bentyn da un chultoor ny un phobble ynrican. Cha nel vondeish neuchairagh er-lheh ec loayrtee çhengey erbee. Loayr Interlingua as jean rey rish foayral çhengagh.
Ponte antique "Ladjin Noa-Emshiragh".
Ta’n chooid smoo jeh focklyn eddyrashoonagh çheet veih Ladjin ny Greegish. Tra t’ad shoh çheet stiagh ayns Interlingua, t’ad goaill orroo cummey cadjin bunneydagh. Myr eiyrtys er shoh, ta “Ladjin Noa-emshiragh” eddyrashoonagh, aashagh, yesh, ymmydoil er ny croo.
Musica Aittys.
Lesh Interlingua t’ou meeiteil rish caghlaa dy phersoonyn tushtagh er-lheh, as ta’n pobble shen dy kinjagh gaase. Cha jean oo dy bragh jarrood ny co-whaiylyn ain. Trooid as gow soylley jeu marin! Ta shin cur failt ort!

Version breve

Ta Interlingua ny çhengey eddyrashoonagh er ny ruggey jeh’n cho-obbyr liauyr eddyr çhengeyryn veih’n Oarpey as Americkey. Ta ny focklyn t’aynjee dy bunneydagh nyn vocklyn eddyrashoonagh ta çheet veih Ladjin, Greegish as çhengaghyn elley, as ta ry-gheddyn ayns Idaalish, Frangish, Spaainish/Portingaalish, Baarle, Germaanish as Rooshish. Ta grammeydys Interlingua neu-chochast as aashagh. Ta’n fockley-magh reiltagh as geiyrt er çhengaghyn mooar-heer ny h-Oarpey.

Son tooilley fys, jean criggaragh ayns shoh


InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua