UMI  Máte zájem o mezinárodní dorozumění v Evropě, v Severní a Jižní Americe, v Austrálii a ve velké části Afriky? Chcete se naučit cizí jazyk, ale myslíte, že je moc těžký? Zajímají vás jazyky všeobecně? Seznamte se s Interlingvou, moderním mezinárodním dorozumívacím prostředkem!

Interlingua je:

Europa Celoevropská.
Interlingua používá slova vybraná z těchto jazyků: italština, španělština/portugalština, francouzština, angličtina, němčina a ruština.
Scientia Vědecká.
Interlingua je výsledek rozsáhlé spolupráce evropských a amerických lingvistů a filologů. Tito metodicky vytvořili mezinárodní slovník, společný pro největší evropské jazyky.
Natura Přirozená.
Žádný z aspektů Interlingvy není umělý nebo vymyšlený. Všechny charakteristické rysy se nalézají v minimálně třech jazycích evropského původu. Interlingua: zjednodušení bez umělosti!
Conversation Praktická.
Miliony lidí rozumějí Interlingvě "na první pohled". Hlavně mluvčí románských jazyků rozumějí Interligvě okamžitě a téměř bez úsilí. Idelální pro vaše cesty!
Facile Snadná.
Gramatika Interlingvy je velmi jednotná a její výslovnost se řídí pevnými a jednoduchými pravidly. V Interlingvě neexistují nekonečné seznamy výjimek a nepravidelností... Učit se Interlingvě je příjemné!
Libros Pedagogická.
S Interlingvou se naučíte téměř automaticky mhoho "cizích" a "učených" slov svého vlastního jazyka. Interlingua je ideální základ pro vaše další lingvistické studium.
Bandieras Neutrální.
Interlingua není vlastnictvím jediné kultury nebo národa. Žádný rodilý mluvčí nemá výhodu nebo nevýhodu. Mluvte Interlingvou a ukončete jazykovou diskriminaci.
Ponte antique "Moderní latina".
Většina mezinárodních slov je latinského nebo řeckého původu. V Interlingvě tato mezinárodní slova mají původní a standardizované tvary. Výsledkem je mezinárodní a zjednodušená, elegantní a praktická "moderní latina".
Musica Zábavná.
S Interlingvou potkáte rostoucí komunitu inteligentních a originálních lidí. Naše konference jsou nezapomenutelným zážitkem. Přijďte a bavte se s námi! Jste vřele vítáni!

Krátká verze

INTERLINGUA je výsledkem rozsáhlé spolupráce evropských a amerických lingvistů. Interlingua užívá mnoho latinských slov a další mezinárodní slova z těchto jazyků: italština, španělština/portugalština, francouzština, angličtina, němčina a ruština. Gramatika Interlingvy je velmi jednotná a snadná. Výslovnost se řídí pevnými a jednoduchými pravidly.


InterlinguaINFORMATION
Contacto: Representation e organisationes national de interlingua
Film: Hallo, hallo – nos presenta interlingua!
Dictionarios e cursos de interlingua
Materiales pro studiar interlingua