Danskere (og alle, der taler dansk) kan nu følge et interlingua-kursus på 15 lektioner på Internet.
Daneses (e omnes, qui parla danese) pote ora sequer un curso de interlingua in 15 lectiones per Internet.

Verdens Interlingua-Unionen udgiver "Interlingua-kursus for begyndere" (Curso de interlingua pro comenciantes). Dette er den originale udgave på dansk af kurset, skrevet af Thomas Breinstrup, sekretær i Dansk Interlingua Union, og oprindelig udgivet som bog i 1984 men nu udsolgt. Kurset er blevet en stor succes som elektronisk kursus; for øjeblikket findes udgaver på norsk, engelsk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk og fransk.
Le Union Mundial pro Interlingua publica "Interlingua-kursus for begyndere" (Curso de interlingua pro comenciantes). Isto es le version original in danese del curso scribite per Thomas Breinstrup, le secretario del Union Danese pro Interlingua e originalmente publicate como libro in 1984 ma ora exhaurite. Le curso ha devenite un grande successo como curso electronic; actualmente existe versiones in norvegiano, anglese, germano, italiano, espaniol, portugese e francese.

Kurset er udgivet i PDF-format lektion for lektion, så man kan hente det og lære de omkring 750 ord. De første ti lektioner er en samlet historie om familien Hansen, der tager til Skotland for at besøge deres venner. Der er grammatiske forklaringer og øvelser til hver lektion. De sidste fem lektioner er længere samtaletekster.
Le curso es publicate in formato PDF lection post lection, assi que on pote discargar lo e apprender le circa 750 parolas. Le prime dece lectiones forma un historia complete del familia Hansen, qui va a Scotia pro visitar su amicos. Il ha explicationes grammatic e exercitios pro cata lection. Le ultime cinque lectiones es conversationes plus longe.

Kurset er illustreret af Henrik Breinstrup, forfatterens far.
Le curso es illustrate per Henrik Breinstrup, le patre del autor.

Lektionerne er indtalt som lydfiler af Thomas Breinstrup. Formatet er MP3. Indlæsningen følger den norske udgave, hvor personerne har lidt andre navne, men grundteksterne er de samme, og man kan let bruge lydfilerne sammen med den danske udgave. Hent lydfilerne her:
Le lectiones ha essite registrate como audio per Thomas Breinstrup. Le formato es MP3. Le audio seque le curso norvegian, ubi le personas ha nomines un poco differente, ma le textos basic es identic, e on pote assi facilemente usar le audio pro le version danese. Discarga le audio ci:

Lection 1 (MP3) | Lection 2 (MP3) | Lection 3 (MP3) | Lection 4 (MP3) | Lection 5 (MP3) | Lection 6 (MP3) | Lection 7 (MP3) | Lection 8 (MP3) | Lection 9 (MP3) | Lection 10 (MP3) | 1-me lection (MP3) | 2-nde lection (MP3) | 3-tie lection (MP3) | 4-te lection (MP3) | 5-te lection (MP3)
eller som en samlet pakke: Curso de interlingua (15 lectiones, MP3).zip

Alt kursusmaterialet stilles til fri afbenyttelse men forbliver dækket af ophavsretten. Dette betyder, at man naturligvis selv kan bruge det, men at det ikke er tilladt at distribuere det til andre eller offentliggøre det på anden vis, f.eks. på andre internetsteder eller på CDer/DVDer, uden skriftlig tilladelse fra indehaverne af ophavsretten.
Tote le materiales del curso es ponite a disposition libere ma remane coperite per le derecto de autor. Isto significa que on naturalmente pote usar lo personalmente, ma que il non es permittite distribuer lo a alteres, ni publicar lo in altere manieras, p.ex. per altere sitos in Internet o sur CDs/DVDs, sin le permission in scripto del possessores del derecto de autor.

AnnexoGrandor
Prefacio - Pronunciation - Contento.pdf36.57 KB
Lection 1.pdf138.58 KB
Lection 2.pdf319.86 KB
Lection 3.pdf158.82 KB
Lection 4.pdf162.33 KB
Lection 5.pdf111.04 KB
Lection 6.pdf212.01 KB
Lection 7.pdf159.66 KB
Lection 8.pdf175.87 KB
Lection 9.pdf193.58 KB
Lection 10.pdf155.51 KB
1-me lection.pdf225.58 KB
2-nde lection.pdf222.57 KB
3-tie lection.pdf171.07 KB
4-te lection.pdf171.22 KB
5-te lection.pdf33.5 KB
Clave.pdf23.53 KB
Grammatica.pdf32.1 KB
Vocabulario.pdf27.49 KB