Skip navigation.
Home

Linguistica

-

Danskere (og alle, der taler dansk) kan nu følge et interlingua-kursus på 15 lektioner på Internet.

Daneses (e omnes, qui parla danese) pote ora sequer un curso de interlingua in 15 lectiones per Internet.

Verdens Interlingua-Unionen udgiver "Interlingua-kursus for begyndere" (Curso de interlingua pro comenciantes). Dette er den originale udgave på dansk af kurset, skrevet af Thomas Breinstrup, sekretær i Dansk Interlingua Union, og oprindelig udgivet som bog i 1984 men nu udsolgt. Kurset er blevet en stor succes som elektronisk kursus; for øjeblikket findes udgaver på norsk, engelsk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk og fransk.

Le Union Mundial pro Interlingua publica "Interlingua-kursus for begyndere" (Curso de interlingua pro comenciantes). Isto es le version original in danese del curso scribite per Thomas Breinstrup, le secretario del Union Danese pro Interlingua e originalmente publicate como libro in 1984 ma ora exhaurite. Le curso ha devenite un grande successo como curso electronic; actualmente existe versiones in norvegiano, anglese, germano, italiano, espaniol, portugese e francese.

Kurset er udgivet i PDF-format lektion for lektion, så man kan hente det og lære de omkring 750 ord. De første ti lektioner er en samlet historie om familien Hansen, der tager til Skotland for at besøge deres venner. Der er grammatiske forklaringer og øvelser til hver lektion. De sidste fem lektioner er længere samtaletekster.

Le curso es publicate in formato PDF lection post lection, assi que on pote discargar lo e apprender le circa 750 parolas. Le prime dece lectiones forma un historia complete del familia Hansen, qui va a Scotia pro visitar su amicos. Il ha explicationes grammatic e exercitios pro cata lection. Le ultime cinque lectiones es conversationes plus longe.

Kurset er illustreret af Henrik Breinstrup, forfatterens far.

Le curso es illustrate per Henrik Breinstrup, le patre del autor.

Lektionerne er indtalt som lydfiler af Thomas Breinstrup. Formatet er MP3. Indlæsningen følger den norske udgave, hvor personerne har lidt andre navne, men grundteksterne er de samme, og man kan let bruge lydfilerne sammen med den danske udgave. Hent lydfilerne her:

Le lectiones ha essite registrate como audio per Thomas Breinstrup. Le formato es MP3. Le audio seque le curso norvegian, ubi le personas ha nomines un poco differente, ma le textos basic es identic, e on pote assi facilemente usar le audio pro le version danese. Discarga le audio ci:

Lection 1 (MP3) | Lection 2 (MP3) | Lection 3 (MP3) | Lection 4 (MP3) | Lection 5 (MP3) | Lection 6 (MP3) | Lection 7 (MP3) | Lection 8 (MP3) | Lection 9 (MP3) | Lection 10 (MP3) | 1-me lection (MP3) | 2-nde lection (MP3) | 3-tie lection (MP3) | 4-te lection (MP3) | 5-te lection (MP3)
eller som en samlet pakke: Curso de interlingua (15 lectiones, MP3).zip

Alt kursusmaterialet stilles til fri afbenyttelse men forbliver dækket af ophavsretten. Dette betyder, at man naturligvis selv kan bruge det, men at det ikke er tilladt at distribuere det til andre eller offentliggøre det på anden vis, f.eks. på andre internetsteder eller på CDer/DVDer, uden skriftlig tilladelse fra indehaverne af ophavsretten.

Tote le materiales del curso es ponite a disposition libere ma remane coperite per le derecto de autor. Isto significa que on naturalmente pote usar lo personalmente, ma que il non es permittite distribuer lo a alteres, ni publicar lo in altere manieras, p.ex. per altere sitos in Internet o sur CDs/DVDs, sin le permission in scripto del possessores del derecto de autor.

AnnexoGrandor
Prefacio - Pronunciation - Contento.pdf36.57 KB
Lection 1.pdf138.58 KB
Lection 2.pdf319.86 KB
Lection 3.pdf158.82 KB
Lection 4.pdf162.33 KB
Lection 5.pdf111.04 KB
Lection 6.pdf212.01 KB
Lection 7.pdf159.66 KB
Lection 8.pdf175.87 KB
Lection 9.pdf193.58 KB
Lection 10.pdf155.51 KB
1-me lection.pdf225.58 KB
2-nde lection.pdf222.57 KB
3-tie lection.pdf171.07 KB
4-te lection.pdf171.22 KB
5-te lection.pdf33.5 KB
Clave.pdf23.53 KB
Grammatica.pdf32.1 KB
Vocabulario.pdf27.49 KB
-

Union Mundial pro Interlingua (logo)  Hispanophonos (e omnes, qui parla espaniol) pote ora sequer un curso de interlingua in 15 lectiones per Internet.

Le Union Mundial pro Interlingua ora publica "Curso básico de interlingua para hispanófonos" (Curso basic de interlingua pro hispanophonos). Le curso es un version espaniol del curso scribite pro daneses per Thomas Breinstrup, le secretario del Union Danese pro Interlingua. Illo es publicate in formato PDF lection post lection, assi que on pote discargar lo e apprender le circa 750 parolas. Le prime dece lectiones forma un historia complete del familia García, qui va a Scotia pro visitar lor amicos. Il ha explicationes grammatic e exercitios pro cata lection. Le ultime cinque lectiones es conversationes plus longe.

Josu Lavin ha traducite e adjustate le version espaniol del curso que es illustrate per Henrik Breinstrup, le patre del autor.

Le lectiones ha essite registrate como audio per Thomas Breinstrup. Le formato es MP3. Le audio seque le curso norvegian, ubi le personas ha nomines un poco differente, ma le textos basic es identic, e on pote assi facilemente usar le audio pro le version anglese. Discarga le audio ci:
Lection 1 (MP3) | Lection 2 (MP3) | Lection 3 (MP3) | Lection 4 (MP3) | Lection 5 (MP3) | Lection 6 (MP3) | Lection 7 (MP3) | Lection 8 (MP3) | Lection 9 (MP3) | Lection 10 (MP3) | 1-me lection (MP3) | 2-nde lection (MP3) | 3-tie lection (MP3) | 4-te lection (MP3) | 5-te lection (MP3)
o como un pacco complete: Curso de interlingua (15 lectiones, MP3).zip

Tote le materiales del curso es ponite a disposition libere ma remane coperite per le derecto de autor. Isto significa que on naturalmente pote usar lo personalmente, ma que il non es permittite distribuer lo a alteres, ni publicar lo in altere manieras, p.ex. per altere sitos in Internet o sur CDs/DVDs, sin le permission in scripto del possessores del derecto de autor.

AnnexoGrandor
Prefacio - Contento.pdf30.02 KB
Lection 1.pdf135.28 KB
Lection 2.pdf318.81 KB
Lection 3.pdf156.95 KB
Lection 4.pdf161.53 KB
Lection 5.pdf110.88 KB
Lection 6.pdf212.21 KB
Lection 7.pdf159 KB
Lection 8.pdf177.29 KB
Lection 9.pdf194.98 KB
Lection 10.pdf156.22 KB
1-me lection.pdf222.42 KB
2-nde lection.pdf219.72 KB
3-tie lection.pdf170.23 KB
4-te lection.pdf170.09 KB
5-te lection.pdf30.4 KB
Clave.pdf22.48 KB
Grammatica.pdf42.15 KB
Vocabulario.pdf29.3 KB
-

Le grande dictionario francese-interlingua, fructo de multe annos de labor per Piet Cleij, professor emerite de francese e vice-secretario del Union Mundial pro Interlingua, es finalmente disponibile pro le consultation in iste sito. Isto es le plus grande dictionario francese-interlingua publicate usque hodie, e illo anque es inter le plus grande dictionarios de interlingua del toto.

-

Piet Cleij: Dictionario francese-interlingua
Union Mundial pro Interlingua, 2008
© 2008 Piet Cleij

Francese non solmente es un del grande linguas in le mundo. Illo anque es un del septe linguas que forma le fundamento de interlingua, le lingua auxiliar international.

Tosto post le publication de interlingua per le International Auxiliary Language Association (IALA) in 1951 appareva le prime dictionario de interlingua pro francophonos. Alteres ha sequite. Ma illos ha omnes essite dictionarios limitate.

Iste grande Dictionario Francese-Interlingua es le plus grande publicate usque hodie, e illo anque es inter le plus grande dictionarios de interlingua del toto. Con su circa 52.000 entratas, illo es un obra absolutemente necessari pro omne francophonos qui vole occupar se plus profundemente con interlingua in scripto e in conversation.

Le dictionario es le resultato de multe annos de labor per Piet Cleij, professor emerite de francese e vice-secretario del Union Mundial pro Interlingua (UMI). Piet Cleij ha laborate durante multe annos como lexicographo e ha publicate un longe serie de dictionarios, vocabularios thematic e listas con expressiones in interlingua. Ille es le co-fundator del Societate Interlingua-Nederland e prende parte in le labor del Commission Linguistic del UMI.

AnnexoGrandor
dict_fr_ia_a.pdf2.18 MB
dict_fr_ia_b.pdf1.39 MB
dict_fr_ia_c.pdf3.09 MB
dict_fr_ia_d.pdf1.36 MB
dict_fr_ia_e.pdf1.46 MB
dict_fr_ia_f.pdf942.27 KB
dict_fr_ia_g.pdf842.19 KB
dict_fr_ia_h.pdf733.14 KB
dict_fr_ia_i.pdf1.27 MB
dict_fr_ia_j.pdf279.87 KB
dict_fr_ia_k.pdf119.28 KB
dict_fr_ia_l.pdf752.77 KB
dict_fr_ia_m.pdf1.55 MB
dict_fr_ia_n.pdf538.15 KB
dict_fr_ia_o.pdf658.41 KB
dict_fr_ia_p.pdf2.77 MB
dict_fr_ia_q.pdf154.97 KB
dict_fr_ia_r.pdf1.69 MB
dict_fr_ia_s.pdf1.94 MB
dict_fr_ia_t.pdf1.32 MB
dict_fr_ia_u.pdf180.05 KB
dict_fr_ia_v.pdf658.44 KB
dict_fr_ia_w.pdf57.7 KB
dict_fr_ia_x.pdf50.56 KB
dict_fr_ia_y.pdf49.1 KB
dict_fr_ia_z.pdf94.56 KB
Lista de nove contento
Initio del pagina